About Me / O mnie

English


I'm a songwriter, singer, bassist, producer, visual creator and music video director. 


Genre-bending and exploring the possibilities of pop is what I've always been passionate about. On my first albums, I built beats, vocals, keys or orchestration, mostly around my bass guitar and called the style "Voice'n'Bass". In the future, I'd love to move beyond this, broaden my horizons even further, collaborate with other artists and producers, and make pop music that breaks boundaries. :D


I released three albums and one EP in Germany and Poland between 2011 and 2020, as well as the standalone single "Dark Blonde Rises" (2014) – a collaboration with producer Sterling Fox. Only this single was released on Fox's indie label at the time. All other releases were self-released in Germany (L I V V Music) and in Poland from 2012 to 2015 under a license agreement with Warner Music Poland. Since this agreement was fulfilled in 2015, I've only released my music on my own. During the pandemic in 2021, I had to re-organize myself. Now I'm building a fresh start as an artist and producer, aiming for a new level. 


So far, I've mostly worked in DIY mode – I write, arrange and produce my songs, design the artworks, edit and direct my music videos. For mixing and drum kit recording, I had the pleasure to work with wonderful engineers. For music videos, I worked with a DoP and/or family members in small teams of 2-4 people.

I began teaching myself how to produce by experimenting with sounds and vocals in my demos in 2007/8 and eventually by working on my debut "The Name of This Girl Is" (2011). Since then, I always tried to evolve from one release to the next. I also finance my productions and organizes financial support for the projects. My albums were partly supported by my amazing fanbase through crowdfunding, or by Musicboard Berlin.


Some success moments:
With my albums, I've earned myself an amazing, faithful fanbase. My single "Abby Abby! (Choir Girl Remix)" became a cult song in Poland's indie pop scene and queer underground. Other fan favorites include "Geek Power", "Blood Ponies", "Earth Moves", "Noke", "Subways", "Tennis Rackets", the classic "Tel Aviv" and "Dark Blonde Rises". I was part of the Listen to Berlin compilation, and my single "Spectacular" was featured in Clash Magazine, on Radio X and BBC 1, among others. I also performed at events such as Off Festival, Coke Live Music Festival, CSD Hamburg, LaDIYfest Berlin or Shimokitazawa Sound Cruising in Tokyo.


I grew up trilingual. My life carried me from my Polish birthplace Opole in Poland, via the Black Forest (where I spent most of my childhood) to Berlin. I've always felt estranged and only really found a home in my record collection and diverse Berlin musician-teachers, as well as my creative connection to my LGBTQIA+ community (which has been a part of my music journey since the beginnings). The album trilogy reflected this. I'm obviously camp as hell, love camp traditions and the expression of creativity, freedom, self-irony and meaning through visual style. Being a Polish-German artist, I try to represent multicultural fusion, and constantly work on being an anti-racist, women*-empowering and LGBTQIA+-supportive artist. (It's a journey I have been on for over 10 years, always learning and hopefully improving solutions). With music, my goal has always been making us more empathetic about the world. That's what drives me. I hope I can add my little tiny, humble stone to that big project

Another driving force are my sweet Ponies. I really make music for them and hope that it gives them power and happiness. (Frankly, they always keep me going. :D) 


Polish


Jestem wokalistką, autorką tekstów, basistką, producentką oraz twórczynią opraw wizualnych reżyserem teledysków. 


Łączenie gatunków i odkrywanie możliwości popu zawsze mnie pasjonowało. Na moich pierwszych albumach budowałem bity, wokale, klawisze lub orkiestracje, głównie wokół mojej gitary basowej, nazywając ten styl "Voice'n'Bass". W przyszłości chciałbym poszerzyć swoje horyzonty jeszcze bardziej, współpracować z innymi artystami i producentami oraz tworzyć muzykę pop, która przełamuje granice.


Wydałam trzy albumy i jedną EP-kę w Niemczech i Polsce w latach 2011-2020, a także samodzielny singiel "Dark Blonde Rises" (2014) - współpracę z producentem Sterlingiem Foxem. Tylko ten singiel został wydany w niezależnej wytwórni Foxa. Wszystkie pozostałe releases zostały wydane samodzielnie w Niemczech (L I V V Music) oraz w Polsce w latach 2012-2015 na podstawie umowy licencyjnej z Warner Music Poland. Podczas pandemii w 2021 roku musiałam się przeorganizować. Teraz buduję nowy start jako artystka i producentka, dążąc do nowego poziomu.


Do tej pory pracowałam w dużej mierze w trybie DIY - piszę i produkuję swoje piosenki, projektuję grafiki, montuję i reżyseruję swoje teledyski. Przy miksowaniu i nagrywaniu bebnów miałam przyjemność pracować ze wspaniałymi inżynierami. W przypadku teledysków pracowałam z DoP i/lub członkami rodziny w małych zespołach składających się z 2-4 osób.
Zaczełam uczyć się produkcji eksperymentując z dźwiękami i wokalami w moich demo w 2007/8 roku, a ostatecznie pracując nad moim debiutem "The Name of This Girl Is" (2011). Od tego czasu zawsze starałam się rozwijać przy każdym nowym wydaniu. Finansuję również swoje produkcje i organizuję wsparcie finansowe dla nich. Moje albumy były częściowo wspierane przez mój niesamowity fanbase poprzez crowdfunding lub przez Musicboard Berlin. Wziełam również udział w konkursie dla muzyków i songwriterów w Polsce, Must be the Music, aby sfinansować ukonczenie debiutanckiego albumu.


Kilka momentów sukcesu:
Dzięki moim albumom zyskałam wierny fanbase - Ponies. Mój singiel "Abby Abby! (Choir Girl Remix)" stał się kultową piosenką na polskiej scenie indie pop i w queer undergroundzie. Inne ulubione utwory fanów to "Geek Power", "Blood Ponies", "Earth Moves", "Noke", "Subways", "Tennis Rackets", klasyczny "Tel Aviv" i "Dark Blonde Rises". Byłam częścią kompilacji Listen to Berlin, a mój singiel "Spectacular" pojawił się między innymi w Clash Magazine, Radio X i BBC 1. Występowałam również na takich wydarzeniach jak Off Festival, Coke Live Music Festival, CSD Hamburg, LaDIYfest Berlin czy Shimokitazawa Sound Cruising w Tokio.


Dorastałam z trzema językami. Moje życie przeniosło mnie z polskiego miejsca urodzenia, Opola, poprzez Schwarzwald (gdzie spędziłam większość dzieciństwa) do Berlina.  Zawsze czułam się wyobcowana i tak naprawdę znalazłam dom tylko w kolekcji płyt i różnorodnych berlińskich muzykach-nauczycielach, a także w moim kreatywnym powiązaniu do swojej community LGBTQIA+ (która była częścią mojej muzycznej podróży od samego początku). Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w moich pierwszych trzech albumach. Jestem też, jak widać, camp camp camp i uwielbiam wyrażać kreatywność, wolność, autoironię i znaczenia poprzez styl. Jako polsko-niemiecka artystka z migracyjną historią ciągle zastanawiam się, jak moja muzyka może wspierać multikulturę, LGBTQIA+, kobiety i postawę antyrasizmu. (To podróż, którą odbywam od ponad 10 lat, starając się o coraz lepsze rozwiązania). Moim celem w muzyce zawsze była próba uczynienia nas bardziej empatycznymi wobec świata. Mam nadzieję, że dołożyłam swoją małą, skromną cegiełkę do tego wielkiego projektu.

Moją drugą wielką motywacja są moje ukochane Ponies. Tworzę muzykę przede wszystkim dla nich - mając nadzieję, że da im to siłę i szczęście. (Podtrzymują mnie na duchu i nadają mojej pracy sens).